Hur effektiv är DissOil?

Hur effektivt ”äter” DissOil upp spill av oljor och bränslen under olika förhållanden?

 

Aktiva ämnen i DissOil ”äter upp” petroleumprodukter, såsom oljor och diesel. Denna process kallas biodegration (biologisk nedbrytning) och hastigheten, dvs hur snabbt DissOil äter upp absorberat spill, beror på vissa faktorer. Den ena är temperaturen, DissOil är aktiv när temperaturen är över fryspunkten. När temperaturen är under 0 grader Celsius är den aktiva substansen i DissOil är vilande. Absorptionsegenskaperna hos DissOil fungerar fortfarande för spill på snö och is och biologisk nedbrytning kommer att starta igen när temperaturen stiger över fryspunkten. Nedbrytningshastigheten ökar ytterligare med stigande temperaturer, se resultaten nedan.

 

En annan faktor som påverkar biologisk nedbrytningshastighet är strukturen på ytan där ett spill uppstår. Hastigheten skiljer sig lite mellan spill på grus, mark och vatten, se resultaten nedan.

 

Den tredje faktorn är fukt, dvs. tillgång till vatten, vilken är acceleratorn för processen. Detta innebär att den biologiska nedbrytningshastigheten är snabbast för spill på vatten. Läs mer på; Hur fungerar DissOil eller se resultaten nedan.

Nedbrytning av syntetisk hydraulolja

Olje innehåll (%)

 • Syntetisk hydraulolja i grus

 • Syntetisk hydraulolja i morän (jord)

 • Syntetisk hydraulolja i vatten

Nedbrytning av  mineral hydraulolja

Olje innehåll (%)

 • Mineral hydraulolja i grus

 • Mineral hydraulolja i morän (jord)

 • Mineral hydraulolja i vatten

Nedbrytningshastighet beroende på temperatur

Nedbrytningshastigheten är beroende av temperaturen. Processen är aktiv så länge temperaturen är över fryspunkten men den accelererar också när temperaturen stiger, se diagram nedan:

 

Nedbrytning av syntetisk hydraulolja i sjövatten

Olje innehåll (%)

 • Syntetisk hydraulolja 5°C

 • Syntetisk hydraulolja 16-18°C

Nedbrytning av syntetisk hydraulolja i bräckt vatten

Olje innehåll (%)

 • Syntetisk hydraulolja 5°C

 • Syntetisk hydraulolja 16-18°C

Nedbrytningshastighet i fryst sjövatten

Nedbrytningsprocessen i DissOil är beroende på temperatur och processen är vilande när temperaturen är under fryspunkten. Resultaten nedan visar hur snabbt processen startar när temperaturen stiger. Proven frystes till -18 ° C i sju dagar. Den 8: e dagen  överfördes proverna till en 5 ° C miljö, se resultatet nedan:

 

Nedbrytning av hydraulolja i is

Olje innehåll (%)

 • Mineral hydraulolja

 • Syntetisk hydraulolja

Nedbrytningshastighet olika typer av petroleumprodukter

Nedbrytningshastigheten varierar beroende på typ av petroleumprodukt, se diagram nedan:

 

Nedbrytning av olika typer av petroleum i grus

Olje innehåll (%)

 • Syntetisk motorolja 5°C

 • Diesel 5°C

Nedbrytning av andra typer av produkter

DissOil fungerar på andra produkter än petroleumprodukter. Se diagram nedan:

 

Nedbrytning av Glykol

Glykol innehåll (%)

 • Glykol 20°C

 • Referensprov 20°C

För mer detaljerade rapporter eller om du har några frågor, vänligen kontakta oss på hello@dissoil.com