Hur fungerar DissOil?

DissOil använder naturens egen metod för att bryta ner oljeutsläpp, biodegration (biologisk nedbrytning) – den enda skillnaden är att den naturliga processen tar år jämfört med veckor. Med andra ord har vi bara förstärkt naturens eget sätt att hantera oljeutsläpp. Läs mer om hur snabbt DissOil bryter ner oljor och bränslen på: Hur effektiv är DissOil?

DissOil - Hur det fungerar

DissOil - Intervju med Johan de Faire

DissOil verkar i tre steg, se beskrivning nedan:

number-1

ABSORBERAR

 • DissOil absorberar oljeutsläpp inom några sekunder till minuter
 • Absorberar ungefär 10 gånger sin egen vikt
 • Absorberar inte vatten
 • Flyter på vatten även när den är mättad med olja
 • Mättad DissOil blöder inte upp till 40 ° C
 • Mättad DissOil blödar inte vid högt tryck (motsvarande en 90 kg person som står på den i 15 minuter)
number-2

NEDBRYTNING AV OLJOR

 • Enzymatisk nedbrytning aktiveras av fukt, dvs. dagg och regn
 • Absorberade oljor bryts ned till ofarliga rester
 • Aktivt temperaturområde är 0 – 40 ° C
 • Enzymer “vilar” under fryspunkten – aktiveras automatiskt ovanför fryspunkten
 • Bryter ner absorberade oljor på 1 till 3 veckor vid omgivningstemperaturer över fryspunkten
number-3

VAD BLIR KVAR?

 • När oljan har brutits ned deaktiveras enzymerna
 • Kvarstående blir absorbenten, kork, som är ett naturligt material
 • DissOil är fri från kemikalier och andra tillsatser
 • DissOil är tillverkad av 100% naturliga och organiska material
 • Endast spill från tillverkning av andra produkter används
 • DissOil är koldioxidneutral

HUR DET FUNGERAR I DETALJ

 • Bra och fördelaktiga mikrober från jord, dvs icke-GMO, blandas med kork – DissOil

 

 • Oljor absorberas av DissOil och nedbrytningsprocessen aktiveras av vatten (fukt från jord, dagg och regn är katalysatorer)

 

 • En gång aktiverad utsöndrar mikroberna en kaskad av enzymer som bryter ner oljor, dvs kolvätekedjor, till oskadliga fragment, koldioxid, vatten och värme.

 

 • Enzymer fungerar som ”biokemiska saxar” och klipper kemiska bindningar av makromolekyler till fragment.
Cut apart hydro-carbon

Kolvätskedjan klipps till
mindre fragment av DissOil