Vad är DissOil?

100% NATURLIG PRODUKT

 

DissOil är tillverkad av 100% organiska ingredienser som kommer från naturliga, ohotade och rikliga källor. Den ena är en absorbent (BEC) som absorberar och håller oljeutsläpp. Den andra är en aktiv substans (FADE) som ”äter upp” eller löser upp oljan i ofarliga fragment.


Absorbenten, BEC (Black Expanded Cork) ser till att när väl oljan är absorberad så skadar den inte växt eller djurliv. Den tål tryck motsvarande en 90 kg person som står på oljemättad DissOil i 15 minuter utan att läcka olja. Detta betyder till exempel att havsfåglar kan gå ovanpå oljemättad DissOil utan att bli förorenade.

 

Den aktiva substansen FADE (Fast Acting Digesting Enzymes) är också en naturlig produkt. Detta gör DissOil 100% naturlig, organisk och koldioxidneutral. FADE fungerar som biokemiska saxar som klipper oljans makromolekyler till små ofarliga fragment. Läs mer på: Hur fungerar DissOil?. Denna process tar 1 till 4 veckor vid omgivningstemperaturer över fryspunkten. Läs mer om hur snabbt DissOil bryter ner oljor och bränslen på: Hur effektiv är DissOil?

VAD ÄR ABSORBENTEN TILLVERKAD AV?

Det absorberande materialet är tillverkat av 100% naturlig kork. Korken som används är spill från annan korkproduktion (främst vinkorkproduktion) och är av sådan kvalitet att den inte kan användas för tillverkning av andra högkvalitativa korkprodukter.

 

1 gram kork innehåller upp till 1 miljard små celler. Vid behandling vid hög temperatur och tryck spricker cellerna, som popcorn, och bildar ett kombinerat yta som är större än en fotbollsplan (cirka 2 tunnland). Under processen blir korkgranulerna svarta, absorbenten kallas därför BEC (Black Expanded Cork). Denna extremt stora ytarea är anledningen till att BEC är ett så effektivt absorberande medel.

 

BEC är certifierad av USEPA (USA), DEKRA (Tyskland) och CEDRE (Frankrike), Baseefa och FSC som ett oljeabsorberande medel.

BEC - Black Expanded Cork

Bild på BEC (Black Expanded Cork)

FAKTA OM KORKPRODUKTION

 

Kork är en naturresurs som skördas från korkträd (Quercus Suber) vilka växer i södra Europa och norr om Afrika. Produkten kork är faktiskt trädets bark och skördas vart tionde år från träd från 25 år till 250 år gamla. Detta innebär att trädet inte avverkas när barken tas bort, trädet återhämtar sig från barkens borttagning och är klart för skörd om ytterligare nio år.

 

Vinkorkar tillverkas av korkbark. De är helt enkelt utstansade från barken vilket resulterar i unika korkar med en stor variation i kvalitet. Resterande kork har fortfarande ett visst värde eftersom det kan malas till granuler av olika kvalitet. Korkgranulat av bästa kvalitet kan användas vid tillverkning av komprimerade korkprodukter som t.ex. pressade vinkorkar eller grytunderlägg.

 

Kork av lägre kvalitet är praktiskt taget värdelös och betraktas som avfall – det är det vi använder för att göra BEC och DissOil.

BILDER – KORK