Varför välja DissOil?

VARFÖR SKA JAG VÄLJA DISSOIL?

DissOil är enligt oss en win-win-lösning både för miljön och för att spara kostnader för företag och myndigheter som hanterar olje- och bränslespill. Jämfört med många andra produkter är DissOil; Mycket lättanvänd, mycket effektiv, kostnadseffektiv, kräver inget personligt skydd för användning och det har inga negativa effekter på miljön.


Den största fördelen med DissOil är att den inte bara absorberar oljan utan också “äter upp” oljan. Därmed betyder att du bara behöver sprida DissOil en gång på spillet – ingenting mer! Ingen extra ansträngning för att samla upp den absorberade oljan. Ingen kostnad för transport och deponi av den absorberade oljan – helt enkelt kostnadseffektiv och enkel att använda. Läs mer om hur DissOil fungerar.

DISSOIL SPAR TID OCH PENGAR

Ett olje- eller bränslespill är aldrig en planerad eller önskad situation. Det innebär ofta ett stillestånd i den planerade verksamheten. DissOil är framtagen för att på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt sanera spillet utan att riskera miljöpåverkan. Detta betyder att ni snabbare kan återgå till er verksamhet och därmed spara tid och pengar.

 

Därför sparar ni pengar när ni sanerar med DissOil

DissOil äter upp spillet vilket betyder att ni inte behöver samla upp absorbenten, den kan lämnas i naturen. Gör följande vid ett spill:

 

  • SPRID – Sprid DissOil direkt över spillet tills ytan är torr efter 2 minuter.
  • VATTNA – Normalt räcker fukten i marken för aktivering men om det är väldigt torrt behöver man tillsätta vatten.
  • KLART! – Om absorbenten ligger på väg eller vid en arbetsyta kan man sopa undan den till diket eller motsvarande så den inte är i vägen för fortsatt arbete eller trafik.

 

Ni slipper följande moment:

  • Samla ihop oljemättad absorbent. Detta kan dessutom vara näst intill omöjligt beroende på var spillet har uppstått. Det är till exempel väldigt svårt inom skogsbruket.
  • Ombesörja/betala för transport till deponi
  • Deponiavgift

 

Miljön vinner också!

  • Färre transporter då oljemättad absorbent inte behöver transporteras till deponi
  • Mindre belastning på deponi
  • DissOil jagar också efter spillet ner i marken och bryter ned det vilket gör att spill som sjunkit ner i marken också bryts ner.

 

Före och efterbild på ett spill i norra Uppland 2018. Resultatet uppnåddes efter endast 7 dagar!

NÄR KAN JAG ANVÄNDA DISSOIL?

 

DissOil kan användas på de flesta typer av oljeutsläpp, dvs. bensin, diesel, hydraulvätskor, motorolja, smörjmedel, glykol samt vegetabiliska oljor.

 

Processen behöver vatten för att fungera. Mycket små mängder räcker emellertid för att nedbrytningen ska börja. Fukten i marken är oftast tillräckligt.

 

Under torra perioder absorberas oljan och läcker inte. Nedbrytningsprocessen börjar med ökad fuktighet eller med vattning av spillet.

 

DissOil kan också användas på olje- och bränslespill på is och snö. Spillet absorberas och läcker inte. När temperaturen når över 0 ° C startar nedbrytningsprocessen.