Om oss

PERSONERNA BAKOM DISSOIL

Vi tror att vi kan göra en skillnad med DissOil. Vi kommer alltid att behöva olika typer av oljor och bränslen i världen, oavsett om det är produkter tillverkade av råolja eller från vegetabilisk olja. Detta innebär att vi också i framtiden kommer att spilla smörjmedel, oljor och bränslen i naturen. Resultatet är ofta döda djur och växter samt förorening av grundvattnet.

DissOil är en produkt som kan förhindra eller åtminstone begränsa de skador som orsakas av dessa spill. Vi är tre entreprenörer med olika bakgrund men med samma mål – att begränsa människors påverkan på naturen. Vi tror att vi inte kommer att sluta använda oljebaserade produkter (råoljebaserade eller vegetabiliska) – det betyder att vi måste ha bra lösningar för att begränsa effekterna sådana produkter har på naturen. Vi är övertygade om att DissOil är en produkt som både begränsar den negativa påverkan på naturen och som även sparar pengar för de företag eller myndigheter som ansvarar för spillet.

Helt enkelt – en win-win-lösning för både natur och företag!

DISKUTERA ETT GEMENSAMT PROJEKT?

BEHÖVER DU MER INFORMATION?

ELLER

VILL BARA HA VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

 

SENASTE NYTT,

BILDGALLERI, LOGOTYP OCH MER