BillerudKorsnäs – Först att använda DissOil kommersiellt

BillerudKorsnäs, ett av Sveriges största skogsföretag, har beslutat att använda DissOil som lösning för oljesanering inom skogsbruket. Användningen av DissOil i skogsbruket är ett stort steg framåt för att uppnå ett hållbart skogsbruk.

 

Under 2018 har vi genomfört en vetenskaplig studie tillsammans med Skogforsk (Skogsforskningsinstitutet) och BillerudKorsnäs. Denna studie visade hur effektiv DissOil är för sanering av oljeutsläpp i skogsmiljöer. Det faktum att BillerudKorsnäs nu har valt DissOil är ett kvitto för att de också tror att detta är en win-win-lösning! Mer effektiv, kostnadsbesparande och miljövänlig.

Tidigare lösning har inneburit att man måste samla in absorberat olje- eller dieselutsläpp från en skogsmaskin, för att sedan transportera bort och lämna på deponi. Ett mödosamt och dyrt arbete. Nu behöver man inte längre göra detta tack vare en revolutionerande och miljövänlig produkt. DissOil, ett absorberande medel av naturlig kork, absorberar spill som i sin tur äts upp / bryts ned av enzymer till koldioxid och vatten. Det som kvarstår är korken – en ren naturprodukt. Detta innebär att absorbenten kan lämnas i skogen, eftersom den inte behöver samlas in och transporteras bort.

BillerudKorsnäs

Vi på OneCleanEarth, företaget bakom DissOil, är mycket glada över att BillerudKorsnäs har valt DissOil. Vi är tacksamma för att BillerudKorsnäs har modet att prova nya produkter och det bevisar att de är villiga att prova nya och innovativa lösningar för att uppnå hållbart ett skogsbruk

 

Tommy Blom, CEO, OneCleanEarth