Implenia – Först att använda DissOil inom entreprenad

Implenia Sverige AB har fler än 450 anställda och har många års erfarenhet och kompetens inom utmanande infrastrukturprojekt i landet. Implenia tillhandahåller tjänster inom betongkonstruktioner, broar, tunnlar och bergrum, väg- och anläggningsarbeten samt grundläggning.

 

Implenia Sverige är en del av Implenia-koncernen med totalt cirka 10 000 anställda. Implenia Group är den ledande leverantören av byggtjänster i Schweiz. Koncernen har också en stark position på de tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaderna.

Hållbarhet är vår passion och är en integrerad del av Implenias verksamhet. En viktig värdering för oss är att vi tar ansvar för såväl oss själva, som för vår miljö och för samhället. För oss handlar hållbarhet dels om miljöfrågor, dels om affärsetik och sociala aspekter. Inom Implenia Sverige ser vi jämställdhet och mångfald som något centralt och viktigt för en hållbar framtid. Vi tar ansvar för vår verksamhet och ställer krav på leverantörer och underentreprenörer.

Implenia

Tillsammans med Implenia och Trafikverket genomförde vi ett projekt för att säkerställa att DissOil var en bra och miljösäker metod för sanering av Diesel (HVO 100) och hydraulolja inom tunnelborrning. Projektet innefattade även sanering av grusplan då detta är en vanlig yta där ett spill kan uppstå.

 

Mycket goda resultat uppnåddes både vid tunnelborrningen där utmaningen var en miljö med högt pH-värde och vid testerna av spill på grusplan. De aktiva substanserna i DissOil följde till och med ner i marken och bröt ner diesel som trängt ner i grusplan.

 

Som en del av Implenia Sverige AB: s arbete för mer hållbara lösningar har de beslutat att använda DissOil som sin lösning för sanering av olja och bränsleutsläpp.

 

Vi på OneCleanEarth (utvecklaren av DissOil) är mycket glada över att Implenia Sverige har valt DissOil. Implenia är först att använda DissOil inom byggbranschen – detta är en mycket viktig milstolpe för oss!

Therese

Vi på Implenia arbetar för att ständigt minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi så kostnadseffektivt som möjligt har i uppdrag att utveckla infrastrukturen i Sverige. Vi använder DissOil eftersom vi tycker att det är en bra lösning för spillhantering då det både är miljövänligt samtidigt som det spar tid och pengar för vår verksamhet.

 

Therese Rönnkvist Mickelson – Head Sustainability Sweden, Implenia