Då produkten DissOil tyvärr inte uppfyller lönsamhetskraven har styrelsen för OneCleanEarth AB beslutat att avsluta tillverkningen av DissOil under Q1 2022. Orsaken är ökade omvärldskostnader samt utebliven kostnadseffektivisering i produktion. Sammantaget leder detta alltså till att lönsamheten för produkten DissOil är för dålig.

 

 

Vi på OneCleanEarth AB beklagar detta och ni är mer än välkomna att kontakta oss om ni har ytterligare frågor. Vänligen kontakta VD, Jesper Blom via mail jesper@dissoil.com alternativt telefon 0708-395303.